Om Bergenskalenderen

Den originale Bergenskalenderen har lange tradisjoner og er kjent for sin høye kvalitet både på bilder og trykk.

Spørsmål kan rettes til Bodoni Forlag:
Telefon: 55 30 18 80 - E-post: bergenskalenderen@bodoni.no

kalender