Priser

De oppgitte prisene er inkl. trykk av logo/budskap i 4 farger (fullfarge). Prisen inkluderer også enkel layout av logo og tekst. Ved omfattende layout og korrigeringer vil vi beregne timepris, men kunde vil selvfølgelig bli gjort oppmerksom på dette i forkant. Spesialpriser på opplag over 500 eksemplarer.

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Antall 50 eks. 51–100 101–200 201–
Stk.pris 125,– 120,– 115,– 110,–